...

Nowy wymiar usług na rynku Digital Signage


Jako Spółka Applink wdrożyliśmy projekt mający na celu świadczenie usług eko-DS (Digital Signage) poprzez nośniki LED (280m2 powierzchni) , a także oprogramowanie do zarządzania wyświetlaną treścią i zarządzania energią oraz bankiem energii za pomocą specjalistycznego sterownika telemetrycznego. Efektem jest wdrożenie innowacji produktowej w postaci usług wyświetlania wysokiej jakości dynamicznych treści przy jednoczesnej znacznej oszczędności zużycia energii elektrycznej i możliwości wykorzystania instalacji fotowoltaicznej jako jednego ze źródeł energii odnawialnej.
...

PRODUKT

Naszym produktem są bandy zbudowane z modułów LED, które znajdują zastosowanie nie tylko na wielkich arenach sportowych, ale również na mniejszych obiektach, w salach koncertowych, imprezach plenerowych, targach, pokazach i innych imprezach o charakterze masowym. W obliczu znacznego spopularyzowania odnawialnych źródeł energii, w szczególności, ogniw fotowoltaicznych zauważyliśmy wzrost zainteresowania produktami, które po pierwsze same w sobie są energooszczędne a po drugie są w stanie funkcjonować w środowisku zasilanym energią odnawialną np w postaci paneli fotowoltaicznych, które stają się bardzo często obowiązkową częścią projektów budowlanych. Zaobserwowaliśmy wśród klientów potrzebę stworzenia gamy produktów, która będzie mogła współpracować z istniejącym już zapleczem energii odnawialnej.

Nowoczesne bandy LEDowe Applink, zapewniają:

 • najniższe zużycie energii dzięki zastosowaniu najnowszych komponentów oraz oprogramowania umożliwiającego dynamicznym zarządzanie zużyciem energii;
 • możliwość wpięcia się do istniejącej instalacji fotowoltaicznej klienta;
 • możliwość magazynowania nadmiarowej energii wytwarzanej przez instalację klienta w banku energii (zoptymalizowanym zestawie baterii zdolnych do wyrównywania napięcia ładowania);
 • możliwość dowolnego łączenia paneli w ilościach odpowiednich do wymagań klienta oraz możliwość dynamicznego zarządzania wyświetlaną treścią.

Dodatkowo w wyniku prac badawczo-rozwojowych wykonaliśmy specjalną powłokę antyrefleksyjną, która została naniesiona na moduły led. Jest to know-how, którym jako jedyni dysponujemy na rynku. W skrócie, technologia polega na wykonaniu nano strun miedzi osadzonych w warstwie fotopolimeru metodą fotoelektroforezy. Uzyskany w ten sposób materiał charakteryzuje się szczególnymi własnościami optycznymi, przede wszystkim w postaci zdolności polaryzacji światła widzialnego. Dodatkowo, zastosowanie metod fotochemicznych pozwoliło nam na uproszczenie procesu technologicznego, oraz wykorzystanie już istniejących urządzeń technicznych w celu napylania na powierzchnię. Warstwa polimeru tworzy jednoczesnie powłoke ochronna, zabezpieczajaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz niepozadanemu oddziaływaniu wilgoci z otoczenia.

Powłoka posiada następujące cechy:

 • wodoodporność i hydrofobowość
 • przeźroczystość
 • dobrą wytrzymałość mechaniczną
 • możliwie niską waga


Napylona warstwa zawierająca jednokierunkowo zorientowane na struny miedziane uzyskuje własności optyczne polegające na zdolności do ugięcia promieni oraz polaryzacji światła.
...

EKOLOGIA

Zrealizowany przez nas projekt, prowadzi do ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych poprzez zastosowanie nw. rozwiązań (ekoinnowacje): Zastosowaliśmy rozwiązania gwarantujące oszczędności w postaci zmniejsza ilości energii potrzebnej do zasilania systemu oraz możliwość współpracy ze źródłami energii odnawialnych. Skorzystanie z najnowszych rozwiązań technologicznych umożliwiło obniżenie łącznego zużycia energii o ok 35 – 50% w stosunku do obecnie istniejących i używanych ekranów LED. Efekt uzyskaliśmy dzięki wykorzystaniu wyników własnych prac badawczych nad inteligentnymi diodami LED i jasno określając producentowi wg jakich wymagań ma być zbudowany omawiamy moduł LED. Osiągnięcie tak dobrych parametrów energetycznych było możliwe dzięki wykorzystaniu diod wykonanych w technologii wspólnej katody (inna nazwa odwróconej katody).

...

INNOWACJA

Stworzyliśmy instalację uniwersalnych nośników informacji w formie band LED która równolegle i dwutorowo realizuje: politykę energooszczędności przedstawiając i realizując najnowsze rozwiązania technologiczne oparte na wynikach prac badawczych nad inteligentnymi diodami LED, politykę korzystania z energii źródeł odnawialnych wprowadzając opcje zasilania instalacji z banku energii. Szacujemy, że łączna oszczędność energii uzyskana dzięki powyższym metodom będzie na poziomie 40% - 50% w stosunku do instalacji starego typu bez możliwości współdziałania ze źródłami odnawialnymi. Oznacza to wprost, że uniwersalne nośniki informacji w postaci modułów LED zużywają podczas jednej imprezy masowej (sportowej) ok. 40% mniej energii, o tyle więc mniej paliwa kopalnego zostanie zużyte na pokrycie potrzeb energetycznych danej imprezy.

...

USŁUGI

W ramach realizacji projektu, wprowadzamy na na rynek nową usługę skierowaną do dwóch głównych grup odbiorców:

 • Kluby sportowe - posiadające odpowiednią bazę sportową oraz infrastrukturę w postaci trybun, zaplecza.
 • Firmy organizujące imprezy plenerowe (koncerty, konferencje, gale, targi, imprezy branżowe)

Kładziemy szczególny nacisk na:

 • jakość reklamy i jej skuteczność/zauważalność (dotarcia do odbiorcy),
 • wykorzystywanie najnowszych trendów (reklama zewnętrznej w formie podświetlanych/wyświetlonych banerów, które są w powszechnej opinii bardzo dobrym i skutecznym nośnikiem reklamy),
 • świadczenie usług z wykorzystaniem sprzętu opartego na wysoko zaawansowanych technologiach, cechujących się najwyższą jakością w świadczonej usłudze,
 • koszty kampanii reklamowej (w tym obniżenie zużycia energii elektrycznej);
 • możliwości szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku,
 • wysoką jakość i trwałość nośnika reklamy,
 • możliwość prowadzenia kampanii reklamowych jednocześnie na dużym obszarze,
 • możliwość współpracy z podmiotami, charakteryzującymi się bardzo wyraźnymi trendami proekologicznymi w szczególności opierającymi się w swojej strategii na działaniach wspierających rozwiązania ekologiczne oraz nie dewastujące środowiska naturalnego

...

SERWIS

Na wydłużenie cyklu życia naszych ekranów LED wpływ ma między innymi dedykowany oddział serwisowy firmy, który jest odpowiedzialny za utrzymanie sprzętu w stanie ciągłej gotowości do pracy. Z uwagi na specyfikę operacyjną i potencjalne częste przewożenie instalacji do kolejnych klientów oraz pracę w różnych (często niekorzystnych) warunkach atmosferycznych elementy band LED są nieustannie narażone na uszkodzenia fizyczne. Stąd bardzo dużą wagę przywiązaliśmy do pracy dedykowanej grupy techników w oddziale firmy zajmujących się utrzymywaniem ciągłej zdatności sprzętu do pracy (CEM- Continous Efficiency Management). Jest to nowatorskie, a zarazem dużo bardziej ekologiczne podejście do utrzymania urządzeń. Zobowiązaliśmy się do realizowania regularnych kontroli sprzętu oraz do jego naprawy, a nie jedynie do wymiany uszkodzonych komponentów – technologia wysokiej teleinformatyzacji cechuje się żywotnością nie 2 – 3 letnią, ale szacowaną na minimum 8 – 10 lat. Jest to kluczowe ze względu na potencjalną ilość odpadów, które w ciągu 10 lat eksploatacji instalacje NIE zostaną wyprodukowane. Natomiast ewentualnie powstałe odpady serwisowe będą praktycznie w 100% segregowane oraz przekazywane do recyklingu technologicznego.

...

PROMOCJA

W dniach 01.02 - 03.02. braliśmy udział w największych targach druku i reklamy w Polsce - Rema Days Warsaw.

Impreza odbyła się w Nadarzynie k Warszawy w halach Ptak Warsaw Expo

Była to 18 edycja tej imprezy, wyjątkowa bo po wznowiona po dwuletniej przerwie i od razu rekordowa.

Liczba branżowych odwiedzających wyniosła aż 22 656 osób, w tym 3732 z zagranicy oraz 714 uczestników grup zorganizowanych.

Nasze stoisko odwiedziło ponad 400 partnerów branżowych oraz potencjalnych klientów (z Polski i zagranicy) zainteresowanych produktem EKO LED

Pobierz naszą broszurę informacyjną